Mikko Masalin

Olen kahden teini-ikäisen isä, apulaispoliisipäällikkö, juristi  ja Keravan kokoomus ry:n puheenjohtaja. Edellisissä kunnallisvaaleissa minut valittiin kaupunginvaltuustoon ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi. Lisäksi olen vapaa-aikalautakunnan varajäsen ja kaupungin talousstrategian ohjausryhmänjäsen. Luottamustehtävien lisäksi vapaa-aikaan kuuluu juniorijalkapallo, jossa toimin poikani joukkueen turnausvastaavana.

 

Itselleni tärkeitä asioita ovat lasten ja nuorten liikunta ja muu harrastustoiminta sekä Keravan turvallisuus.

  

Kerava sivistyskaupunkina

Maakunta- ja sote-uudistukseen jälkeen kasvatus- ja sivistyspalvelut ovat keskeisin palvelusektori, josta kunta vastaa ja johon se voi päätösvallallaan vaikuttaa. Tulevaisuuden kunta on ennen muuta perheiden kunta. Notkeasti päivittyvä palveluverkosto niin päivähoito- kuin opetuspalveluissa tarjoaa turvallisen ja inhimillisen mittakaavan palvelujen saavutettavuudessa. Lukion vetovoimasta on huolehdittava mm. uuden, valinnaisuutta korostava opetussuunnitelman taitavalla toimeenpanolla ja tiivistyvällä yhteistyöllä ammatillisen toisen asteen (Keuda) ja ammattikorkeakoulun (Laurea) kanssa. Koulun ja vapaa-ajan harrastamisen koordinointia parannetaan mm. Icehearts ja yläasteen urheiluakatemia-toiminnan kautta. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa.

Ehdokasnumero Masalin

Turvattomuus heikentää hyvinvointia

Liikenneonnettomuudet, tulipalot, ilki- ja katuväkivalta, kotivarkaudet, häiriöt palvelujen saatavuudessa, yksinäisyys – monet tuntevat olonsa turvattomaksi Keravallakin. Kaikkia elämän riskejä ei voi hallita, mutta yrittää pitää, kunnankin toimesta. Toimiva yhteiskunta rakentuu turvallisuuden tunteen päälle ja siinä kuntaorganisaatioillakin on oma roolinsa.

Suurimmaksi Suomen sisäistä turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi on arvioitu syrjäytyminen. Erityisesti lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen on siten keskeinen tehtäväalue, johon kuntien ja tulevien maakuntien tulee yhdessä löytää toimiva työnjako. Kunnan riskienhallinnassa on otettava taloudellisten uhkakuvien rinnalle tarkasteltavaksi laajempi turvallisuusuhkien kartoitus ja niihin varautuminen.

Ajatuksiani...

...lasten liikunnasta

 

Olen esittänyt Icehearts-urheilutoiminnan sekä yläasteen urheiluakatemiatoiminnan käynnistämistä.

...turvallisuudesta

 

Toimiva yhteiskunta rakentuu turvallisuuden tunteen päälle ja siinä kuntaorganisaatioillakin on oma roolinsa.

...syrjäytymisestä

 

Suomen suurimmaksi sisäistä turvallisuutta uhkaavaksi tekijäksi on arvioitu syrjäytyminen. Mm. harrastustoiminta ehkäisee syrjäytymistä.

Harrastuksiani

Evolla
Evolla
press to zoom
Päivölänlaakson päiväkoti
Päivölänlaakson päiväkoti
press to zoom
Keravan kivisilta
Keravan kivisilta
press to zoom
Eetelä-Keravan vesitorni
Eetelä-Keravan vesitorni
press to zoom
Kopterikamera nousee
Kopterikamera nousee
press to zoom
Kopterikamera tositoimissa
Kopterikamera tositoimissa
press to zoom

Ota yhteyttä

MIKKO MASALIN

Puh. 050 522 4532

mikko.masalin@kolumbus.fi

  • Facebook Social Icon